แผนที่ ทุ่งมะขามหย่อง พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

"ในหลวง"เสด็จฯทุ่งมะขามหย่อง 25 พ.ค. นี้ (อ่านข่าวเดลินิวส์)

แผนที่ ทุ่งมะขามหย่อง พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
google map ยังเป็นรูปตอนน้ำท่วมอยู่เลยนะ :) เอาไว้รำลึกความหลังหรือไง ?

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
Photo by Bernhard Hiller

No comments:

Post a Comment